خوراکی . بهداشتی-درمانی . دانستی ها

برسی میزان ید نمک های بسته بندی شده موجود در مراکز توزیع مواد غذایی در شهر کرد در سال 1386

برسی میزان ید نمک های بسته بندی شده موجود در مراکز توزیع مواد غذایی در شهر کرد در سال 1386

فتح الله عالیپور، فرنگیس مهدوی، منصور یزدانیان، رضا محمدی

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری

fathollah.aalipour@yahoo.com

چکیده

در این مدرسه تعداد ۱۰۲ نمونه از بسته های تصفیه شده نمک متعلق به ۳۰ شرکت مختلف تولید کننده که در مراکز توزیع مواد غذایی شهرکرد بود به فواصل هر سه ماه یک بار از تمام نقاط شهر به صورت تصادفی یک نمونه خریداری و به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ارسال و به روش تیتراسیون با محلول تیوسولفات سدیم 0/02 نرمال مقدار ید اندازه گیری گردید. نتایج بدست آمده با نرم افزار Excel و Spss با آزمون T-test در مقایسه با میانگین ۳۵ (حدفاصل بین ۵۵ _۱۵ میلی گرم در کیلوگرم) استاندارد ملی به شماره ۲۶ نمک ید دار و با فاصله اطمینان ۹۵ درصد آنالیزگردید. این بررسی نشان داد که میزان ید در ۱۶/۷ درصد نمونه ها کمتر از حداقل استاندارد (۱۵ میلی گرم در کیلوگرم ) و  ۶/۷ درصد نمونه ها بیش از حداکثر استاندارد (۵۵ میلی گرم در کیلوگرم) و تنها ۷۶/۶ درصد نمونه ها در حدود استاندارد (۵۵ _۱۵) میلی گرم در کیلوگرم که از این مقدار ۶۶/۷ درصد نمونه‌ها برابر نشانه‌گذاری (۴۰ _ ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم ) بوده اند.  همچنین این بررسی نشان داد که میانگین ید در نمونه‌های نمک مورد آزمون (27/92میلی‌گرم در کیلوگرم ) کمتر از میانگین استاندارد (۳۵ میلی گرم در کیلوگرم) بوده و چون pv محاسبه شده که معادل 0/01 است کمتر از 0/05=a است آزمون فوق معنی دار می باشد. و لذا این بررسی با توجه به اهمیت یددار کردن نمک برای ارتقای سلامت جامعه، پیشنهاد می کند که بایستی کنترل و پایش مستمر بر واحدهای تولید نمک یددار به عمل آید و غنی‌سازی نمک در محدود ۴۰ _۲۰ میلی گرم در کیلوگرم صورت بگیرد.

1- مقدمه و هدف

130

ادامه…

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
x
X